Familie Szilagy – Oekraïne

Status op 18 september 2014 – bezoekverslag

Het gras horen groeien
Oekraine.F2F.szilagy.stableHet is stil in de kamer. De kinderen Szilagy zitten stil op de bank. Iets zegt mij dat het niet elke dag zo stil is in de deze kamer. Het kleed is versleten, het manshoge plafond hangt een beetje door. We zitten op typische Oekraïense slaapbanken. In de avond veranderen deze banken in bedden voor het gezin. Meestal slaapt men bij elkaar om het warm te houden. De huiskamer is tevens de enige kamer met een kachel. De rest van het huis is ijzig koud, donker en vochtig, afgesloten door deuren en gordijnen.

Varkenshok
Onze reis brengt ons nu in het huis van de familie Szilagy. Vorig jaar kreeg dit gezin geld om een varkenshok te bouwen. Langs het huis lopen wij naar het achtererf. Daar staat het varkenshok. Het is helemaal klaar. Het hok heeft drie deurtjes. Twee delen van de stal dienen nu als opslag voor aardappelen en graan. Op een houtvuur pruttelt eten. Het is een mengsel van aardappelen en pompoen. Dat is voor de varkens. Die huizen achter het derde deurtje. Moeder Szilagy kan niet ouder zijn dan een jaar of vijfendertig. Ze kijkt vermoeid. Binnen horen wij hoe dat komt.

Kom vol tranen
Drie maanden geleden was er een groot verdriet in het huis van de familie Szilagy. Na acht maanden zwangerschap bleek de vrucht in haar schoot levenloos. Moeder overleefde de daarop volgende operatie nauwelijks. De dokter wijdte het verlies aan stress. Sinds dat verlies lijkt de vreugde opgedroogd. Moeder Szilagy vertelt verder over het varkensproject. Kort geleden wierp moeder varken acht biggen. Vijf daarvan stierven door een infectie. Opnieuw werd het gezin geconfronteerd met verlies. Moeder is dankbaar voor de drie levende biggen. De varkentjes zijn een belangrijke bron van inkomsten.

Vreugdeolie
Contactpersoon Peter Gabor vraagt aan dochter Kristina of zij in God gelooft. Ja, zij is Christen. Zij is ook blij dat zij Christen is. Het gezin bezoekt de gereformeerde kerk in het dorp. We bidden samen. Tijdens het gebed noem ik de vreugde die het gezin gegeven is. Er zijn kinderen en er is leven. Zij missen moeder die er door het verdriet niet voor hen kan zijn. Dat is een groot verlies. Zij hebben haar nodig. Ik spreek dit uit: ‘Wees dankbaar over het leven en zorg voor dat wat er wel is. Er komt een moment dat de Heer Zelf alle tranen van onze ogen af zal wissen. Hij is in de Hemel samen met haar zoontje. Onze vragen zien er door Gods ogen anders uit. Laten we bidden dat we het leven mogen zien zoals God dat ziet.’

Als we afscheid nemen is er weer leven en licht in het kleine huisje. Het family2family project is met dit bezoek afgerond, ons gebed blijft nodig.

Status op 9 december 2013

Familie Szilagy woont in een dorp in Oekraïne. Vader werkt de bossen op oproepbasis. Moeder zorgt voor de kinderen. De familie heeft een mannetjesvarken. Die bedient de vrouwtjes in het dorp. Per ‘inzet’ levert dat de familie ongeveer 10,- Euro op. Het totaal inkomen van het gezin is ongeveer 90,- Euro per maand. Het mimimum benodigde bedrag per maand voor een gezin met drie tieners is 250,- Euro.

In de tuin zien wij nog enkele varkentjes in een stal. Uitbreiding van de stal zou een uitkomst zijn. Met een grotere stal kunnen er in plaats van drie, wel tien varkens worden gehouden. In een big stop je voor gemiddeld voor 1,- euro voer en dan levert dat 2,- Euro vlees op. Het vergroten van de veestapel kan het gezin tot wel 80,- per maand opleveren. Op die manier is de eenmalige investering van 500,- voor een grotere stal snel terug verdiend.

Met de meeropbrengst uit een grotere veestapel komt het gezinsinkomen op 170 euro per maand. Dat is nog steeds niet voldoende om normaal van te leven, want er is totaal 250 euro per maand nodig. Bij een jaar goed beheer gaan we kijken hoe we ook een inkomstensbron voor de overige 70 Euro kunnen aanvullen.

Het geld voor de uitbreiding van de stal laten we achter bij de contactpersoon van de sociale dienst. Hij weet het beste wanneer welk bedrag nodig is en hij weet ook wie er echt in de grote nood zitten hier in Oekraïne.

Family2family.jpg